www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2b
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web:

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- StatSpin MP
- CytoFuge 2
- CenSlide 2000
- StatSpin Express
- MicroPrep 2
- CritSpin
- ThermoBrite

Stat Spin
je popredný svetový výrobca malých  stolových centrifúg.

domáca stránka výrobcu:
www.statspin.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

StatSpin CytoFuge 2

•  CytoFuge 2 mení všetko v príprave cytologických preparátov.

Ideálna centrifúga pre laboratórium súčasnosti

Ideálne zariadenie na centrifugáciu kompletnej škály ľudských tekutín:

  •  Cerebrospinalna
  •  Pleurálna
  •  Synoviálna
  •  Peritoneálna
  •  Pericardiálna
  •  Spútum
  •  Bronchial
  •  Jemnoihlové odbery
  • 
  Moč

Prednosti:

  •  Šetrí peniaze ( svojou nízkou cenou oproti dostupným centrifúgam )
  •  Šetrí priestor malými rozmermi ( zmestí sa takmer všade )
  •  Zlepšuje výsledky s trvalo vysoko kvalitným nanesením vzorky
  •  Zvyšuje produktivitu ( kapacita 4 vzorky je ideálna pre plynulý sled práce )
  •  Šetrí čas ( jedna sada vzoriek je pripravená za necelých 5 minút )
  •  Zaručuje  ochranu obsluhy   ( vyhovuje štandardám pre  mechanickú, elektrickú a biologickú ochranu )
  •  Prístroj tvorí jeden kompaktný a tichý systém
  •  Spoľahlivý,  nízko - napäťový motor  prístroja ( 24V ) spotrebuje málo  energie  a tým v skutočnosti neprodukuje teplo ( nevyžaduje chladenie )
  •  Sieťový adaptér ( extra ) robí zariadenie pri inštalácií flexibilnejším
  •  Optimálny rozbeh a brzdenie  pre každú nastavenú rýchlosť je automaticky riadený a kontrolovaný mikroprocesorom. Štart a zastavenie prebiehajú mierne, ale rýchlo
  •  Nerozbitné  priehľadné veko  a pevné telo prístroja  zaručujú spoľahlivú činnosť pri všetkých rýchlostiach 
  •  Zabudovaný blokovací systém zabraňuje manipulácii až do ukončenia cyklu
  •  Patentovaný dizajn rotora eliminuje potrebu výkyvného nosiča
  •  Po  ukončení  cyklu  zaznie  oznamovací  signál  ukončenia  a  prístroj  samočinne otvorí veko
  • 
  Prístroj pracuje tak aby zabránil predčasnej absorbcii vzorky filtrom

Príslušenstvo ku CytoFuge 2:

CytoFuge 2 ponúka na výber dva druhy koncentrátorov a to:

  •  Filtrové koncentrátory – spotrebného typu ( pre objem 50 až 400ml), ktoré šetria čas a zlepšujú výsledky elimináciou potreby sterilizovania viacnásobne  použiteľných komôrok z plastu, do ktorých sa po spláchnutí komôrky vloží len nový filter so sklíčkom. Po ukončení cyklu sú bunky mierne koncentrované v jednej vrstve do plochy s priemerom = 7mm na sklíčku s minimálnou stratou buniek vo filtri. Pri použití tohoto typu koncentrátora vložený filter počas cyklu absorbuje prebytočnú tekutinu.

  •  Bunečné koncentrátory - (opätovne použiteľné) sa ponúkajú v dvoch prevedeniach a to: 1- otvorový (300 až 800ml) alebo 3- otvorový (50 až 200ml). Tento koncentrátor, vyrobený z priehľadnej umelej hmoty, umožňuje ľahkú aplikáciu vzorky z vonku bez použitia filtračného papiera a po jeho umytí resp. sterilizovaní ho možno opätovne použiť. V ponuke je aj autoklavovateľý model. Počas cyklu sú bunky koncentrované v ľahko prezerateľných pravouhlých plochách na sklíčku.

Princíp činnosti zariadenia – nič jednoduchšie:

  •  Do spodnej časti zostavy filtrového koncentrátora treba vložít podložné sklíčko (zabudované vodítka zabraňujú nesprávnemu uloženiu sklíčka), potom priložiť hornú doštičku s tesnením a pomocou dvoch chromovaných svoriek utesniť spojenie. Takto zložený koncentrátor sa vkladá  do rotora centrifúgy (viď. obrázok), kde sa potom pridáva vzorka a proces jej prípravy sa ukončí výberom obrátok a času pomocou dvoch ovládačov. Zariadenie pracuje rýchlo, ticho, ľahko a účinne. Dokončovací cyklus zariadenia aktivuje mierne zakmitávanie rotora v smere dopredu, čím dochádza k oddeleniu supernatantu od sklíčka s koncentrovanými bunkami, ktorá sa buď vsaje do filtračného papiera, alebo pri bunečných koncentrátoroch sa nahromadí späť v komôrkach. Takto nahromadenú tekutinu treba vysať pipetou alebo aspirátorom a jedno - vrstvová príprava buniek je hotová.

Parametre CytoFuge 2

Rýchlosti ( rpm )

600

700

850

1.000

1.300

1.600

2.200

4.400

Sila ( x g )

20

27

40

55

93

140

265

1.060

Doby odstreď. ( min )

2, 4, 6, 8, 10 a 30

Kapacita ( vzorky )

4 vzorky

Napájanie   ( V )

100 – 240V/ 50Hz

Rozmery ( cm )

12 x 16,3 x 19,3 (VxŠxH)

Váha ( kg )

2,5

Copyright © 2006 - 2011 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.