www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2 B
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web:

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

Pracovníci našej spoločnosti majú mnohoročné skúsenosti v oblasti humánnej a priemyselnej mikroskopie,  histológie, cytológie a kriminalistickej techniky.
Naše vedomosti Vám radi ponúkneme vo forme poradenstva pri výbere jednotlivých typov zariadení,  ich zostavení, metodík a rovnako aj pri ich použití.
Poradenstvo je bezplatné a určite Vám uľahčí a zjednoduší Vaše rozhodovanie.
Na dodané prístroje robíme záručný aj pozáručný servis, ich pravidelné kontroly s vystavením  validačných protokolov.

Váš OPTOTEAM

Copyright © 2006 - 2011 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.