www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2 B
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web :

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

prehlad_podla_zamerania

Vážení zákazníci, zvoľte si, prosím, kategóriu, ktorá najviac charakterizuje Vašu profesiu alebo zameranie.

histológia, cytológia, patologická anatómia, súdne-lekárstvo
hematológia
klinická mikrobiológia, biochémia a urológia
gynekológia
školy
veda a výskum
humánna i rastlinná genetika
hydrobiológia
veterina
priemysel (strojársky, chemický, elektrotechnický, drevársko-papierenský)
spracovanie obrazu

histológia, cytológia,  patologická anatómia, súdne-lekárstvo

Nikon
Motic
Kunz Instruments
pfm
Hebu
Dimeda
LIM
Formeco

hematológia

Nikon
Motic

klinická mikrobiológia, biochémia a urológia

Nikon
Motic
 

gynekológia

Optomic
Nikon
Motic

školy

Nikon
Motic
LIM
Photonic

veda a výskum

Nikon
Motic
Kunz Instruments
pfm
LIM
Photonic
Formeco

humánna i rastlinná genetika

Nikon
Motic
LIM

hydrobiológia

Nikon
Motic
LIM

veterina

Nikon
Motic
LIM

priemysel  (strojársky, chemický, elektrotechnický, drevársko-papierenský)

Nikon
Motic
LIM
Acu-Rite (Metronics)
Photonic
Formeco

spracovanie obrazu

Nikon
Motic
LIM

Copyright © 2006 - 2016 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.