www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2b
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web:

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- zdroje studeneho svetla
 
- halogénny zdroj svetla
  - LED zdroj svetla

- príslušenstvo

Photonic
je výrobca studeného svetla k mikroskopom

domáca stránka výrobcu:
www.photonic.at

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

ZDROJE STUDENÉHO SVETLA KU MIKROSKOPOM

•  Skvelý iluminačný systém pre profesionálneho používateľa mikroskopu, fotografie, strojového videnia a iných aplikacií v priemysle, biológií a medicíne.

•  Phototonický halogénny optický káblový zdroj svetla je nový iluminačný systém. Nie je len zdrojom svetla, ale tiež svetelný usmerňovač s presnými svetelnými charakteristikami. Všetky tieto svetelné charakteristiky prinášajú iluminačný systém s novou silou a vynikojúcou iluminačnou kvalitou.

•  perfektne fungujúci zdroj svetla v spojení s výborným svetlovodom zo sklenených vlákien sú ideálnym svetelným zdrojom pre optické prístroje tej najvyššej kvality.  
•  precízne osvetlenie daného objektu
•  zredukovaná teplota bez vytvárania prehriatia objektu
•  individuálne nastavenie svetelného lúča pomocou ohybného svetlovodu
•  mnohoraké nasvietenie objektu aj do málo prístupných miest
•  možné vloženie rôznych filtrov pre dosiahnutie potrebných svetelných efektov.
•  až tri rôzne intenzity osvetlenia:  50W,  100W a 150W

Copyright © 2006 - 2011 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.