www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Pekná cesta 15
831 05  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
url :

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Viroactiv - HPV test

- Veľkosti balenia

- HPV - časovaná bomba

Virofem
výrobca HPV testov.

domáca stránka výrobcu:
www.virofem.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

Viroactiv® - HPV test

V ponuke sú 3 typy testov:

1. Screening Kit - rozpozná všetky známe HPV sérotypy (okrem typov 1; 40 a 63)
2. High Risk Kit - rozpozná 8 najčastejších vysoko rizikových HPV sérotypov, zodpovedných za vznik karcinómu deložného hrdla (typy 16; 18; 33; 35; 39; 45; 56; 58)
2. Combi Kit – obsahuje Screening Kit + High Risk Kit

Druh

číslo artiklu

VIROACTIV ® KIT

 

Dodávané sú všetky na test potrebné komponenty 

 

 

 

VIROACTIV® HPV screeningový set 

 

Vyšetrenie na aktívne infekcie doposiaľ známych HPV typov

VASK20

High Risk a Low Risk typy

VASK50

 

VASK100

VIROACTIV® HPV High Risk Kit

 

Vyšetrenie na aktívne infekcie najdôležitejších   High Risk typov

VAHK20

HPV16, 18, 33, 35, 39, 45, 56 a 58

VAHK50

 

VAHK100

VIROACTIV® HPV Kombi Kit          

 

Cenovo dostupný variant oboch testovacích systémov Screening Kit + High Risk Kit (2x50 testov) 

VAKK100

 

 

VIROACTIV® PUR                          

 

Monoklonálne protilátky schopné použitia

 

 

 

VIROACTIV® HPV Screening Pur

 

Vyšetrenie na aktívne infekcie doposiaľ známych HPV typov

VASP20

High Risk a Low Risk typy

VASP50

 

VASP100

VIROACTIV® HPV High Risk Pur

 

Vyšetrenie na aktívne infekcie najdôležitejších  High Risk typov

VAHP20

HPV16, 18, 33, 35, 39, 45, 56 a 58

VAHP50

 

VAHP100

VIROACTIV® HPV 16/18 Pur

 

Vyšetrenie na aktívne infekcie dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich

VACA20

High Risk typov 16 a 18

VACA50

 

VACA100

VIROACTIV® HPV 16 Pur

 

Vyšetrenie na aktívne infekcie High Risk typu HPV 16 

VA1620

VIROACTIV® HPV 18 Pur

 

Vyšetrenie na aktívne infekcie High Risk typu HPV 18

VA1820

Copyright © 2006 - 2007 TIL - Andrej Madro. All Rights Reserved.