www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinícka 2 B
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web :

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Sánkové mikrómy
- Rotačné mikrotómy
- Držiaky čepeliek
- Drobné rezacie doplnky
- Čepelky ku mikrotómom

PFM-Produkte für die Medizin
PFM je nemecká firma s viac ako 30 ročnou tradíciou s výrobou medicínskych produktov a prístrojov.

domáca stránka výrobcu:
www.pfm-ag.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

Sánkový mikrotóm pfm Slide 4004M
•  Tento novo vyvinutý sánkový mikrotóm pfm Slide 4004 M firmy pfm medical je jeden
    výkonovo silný mikrotóm pre všetky použitia v rutine, vo výskume a v priemysle.

Sánkový mikrotóm pfm Slide 4004M

Detaily:

•  Nedostižný, ľahko sa pohybujúci a stabilný sánkový pohyb noža
•  Bezvôľový a bez údržbový horizontálny a vertikálny vodiaci systém s prekríženými ložiskami
•  Stabilné a protiskrutové telo
•  Mechanizmus mikro posunu chránený v uzavretom tele
•  Rýchlo výmenný systém pre univerzálny držiak kazetiek a štandardný držiak objektu
•  Otočný držiak noža s moderným excentrickým držiakom
•  Jednoduché prestavenie rezného nástroja bez uvoľnenia držiaka noža
•  Aretácia sánkového noža v troch pozíciách
•  Vanička na odrezky (voliteľné)
•  Chránič prstov
•  Modulový systém s ergonomickým dizajnom
•  Ľahko čistiteľný eloxovaný povrch tela

Podrobný prospekt na stiahnutie nájdete tu.

Sánkový mikrotóm pfm Slide 4005E
•  Poloautomatický sánkový mikrotóm

Sánkový mikrotóm pfm Slide 4005E

Detaily:

•  Bezvôľový a bez údržbový horizontálny a vertikálny vodiaci systém s prekríženými ložiskami
•  Ľahko sa pohybujúci a stabilný sánkový pohyb noža
•  Stabilné a protiskrutové telo
•  Všetky elektronické nastavenia a funkcie sa dajú nastavovať pomocou dotykového displeja
•  Mechanizmus mikro posunu chránený v uzavretom tele
•  Rýchlo výmenný systém pre univerzálny držiak kazetiek a štandardný držiak objektu
•  Otáčateľný držiak noža s moderným excentrickým držiakom
•  Modulový systém s ergonomickým dizajnom
•  Jednoduché prestavenie rezného nástroja bez uvoľnenia držiaka noža
•  Aretácia sánkového pohybu noža v troch pozíciách
•  Vanička na odrezky
•  Chránič prstov
•  Funkcia pamäte
•  Počítadlo rezov
•  Ľahko čistiteľný eloxovaný povrch tela

Podrobný prospekt na stiahnutie nájdete tu.

Copyright © 2006 - 2016 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.