www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2b
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web:

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

Obrazová anylýza
pre špeciálne a všeobecné použitie

NIS_D
NIS_Br
NIS_Ar

Vyberte si správny produkt pre Vás - kliknite sem

Laboratory Imagine
je zavedená firma produkujúca softvéry pre laboratórnu analýzu a nielen v mikroskopií. Ponúkaný softvér je vyvíjaný dlhšie ako 25 rokov.
Pre softvér NIS existuje veľa dodatočných „modulov a individuálne naprogramovaných tzv. jobs.

domáca stránka výrobcu:
www.laboratory-imaging.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

dokumentácia .pdf

dokumentácia .pdf

dokumentácia .pdf

Documentation

Ponúka užívatelom výrobkov Nikon i ďalších výrobcov ucelené riešenie so zameraním na farebnú dokumentáciu, základné merenie a dokumentáciu - tvorbu reportov. Software optimalizuje Váš pracovný postup a tým sa stáva dôležitou súčásťou informačno-dokumentačného režazca v oblasti systematickej mikroskopie.

Basic Research

Aplikácia Basic Research je navrhnutá pre plnenie bežných vedeckých potrieb.

Jej vybavenie nie je síce tak komplexné ako u Advanced Research, napriek tomu ponúka väčšinu dôležitých funkcií, ako jej vyspelejšia kolegyňa.

Advanced Research

"Najchytrejší" z radu troch produktov.

AR je dimenzovaný na prevádzanie pokročilých vedeckých úloh, využívajúce plne automatizované ovládanie pripojených zariadení, 6 dimenzionálne snímanie obrazu a následnú analýzu.

Prídavné moduly a individuálne naprogramované tzv. jobs

K dispozicií je celá rada modulov, či už se jedná o využití databáz, zobrazenia objektov v 3D alebo dalšie.

Copyright © 2006 - 2011 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.