www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2b
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web:

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

Destilačné prístroje pre  rozpúšťadlá série Distatic

Zariadenia série Distatic s kapacitou od 7 - 12 - 25 - 60 - 120 - 180 Litrov sú destilačné prístroje na recykláciu a opätovné použitie  znečistených rozpúšťadiel z procesov čistenia a odmasťovania.  Využitím jednoduchej destilácie sú oddeľované nečistoty (živica, polymér, pigmenty, laky, oleje, atď.) od pôvodného rozpúšťadla. Vyvretie znečistených rozpúšťadiel sa odohráva v uzavretom kotle  z materiálu Inox AISI 304. Rovnomerné ohrievanie je zabezpečené tzv. vyhrievacím plášťom z oleja nosiča tepla, ktorý je zohrievaný jedným alebo viacerými vyhrievacími špirálami.

Spoluvytvárané výpary rozpúšťadla sú potom odvádzané vzduchom alebo vodou chladeným kondenzátorom. Skondenzované rozpúšťadlo sa potom na konci tejto cesty zachytáva do nádoby pre opätovné použitie. Vzniknuté tekuté nečistoty sa potom odstránia jednoduchým preklopením kotla; tuhé zvyšky nečistôt zase jednorazovými recyklačnými sáčkami  "Rec-Bag". Charakteristické vlastnosti rozpúšťadiel sa nezmenia samotnou destiláciou., takže uvedený proces je možné ľubovoľne opakovať. Všetky zariadenia firmy Formeco je možné vybaviť aj Vákuovou skupinou. Tento spôsob činnosti je použiteľný u rozpúšťadiel s vysokou teplotou varu alebo tzv. u výbušných rozpúšťadiel s blízkymi teplotami varu a samozápalnosti. Samotné vákuum je vytvoriteľné podľa požiadaviek, či už pneumaticky alebo elektricky.

- Model D12 Ax
- Ďalšie modely

Formeco
výrobca destilačných zariadení a  recyklátorov chemikálií

domáca stránka výrobcu:
www.formeco.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

12 litrové zariadenie

25 litrové zariadenie

60-120 litrové zariadenie

Recyklátor D12 Ax - odolný voči explózii

Prístroj na recykláciu horľavých a nehorľavých roztokov

Informácie o produkte:

  Model D12 Ax
  Zátažová kapacita : 12 litrov
  Čas spracovania : 3,30 - 4,30 hodín
  Pracovná teplota : 50 - 200 °C
  Prevádzkovanie : atmosferický tlak
  Napájanie : 230 V - 50 Hz
  Elektrické pripojenie : Jednofázové + uzemnenie
  Elektrický príkon : 1040 W
  Electrická ochrana : EEx d IIB T2
  Výparný kondenzor : z nerezu - chladenie vzduchom
  Tesnenie veka : Univerzál
  Váha: 67 kg

Príslušenstvo

RecBag - sáčky pre destilačné zvyšky

  Použitie Rec Bagov umožnuje dosiahnut vysokú koncentráciu pevných zvyškov (ako sú: farbivo, pigment, živica, polymér, náter atd.) s výsledkom vyššieho destilačného výnosu. čo znamená, že proces eliminuje väcšinu tuhého odpadu. Tento, obsiahnutý vo vnútri sáčku sa dá ľahko a rýchlo vyprázdnit, zabrániac tak priamemu kontaktu s vo vnútri obsiahnutým odpadom a samotný bojler ostane čistý a pripravený na dalšiu prácu.

recbag

Balenie príslušenstva

  sáčky RecBag (12 litrov) - 50 kusové balenie

Copyright © 2006 - 2011 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.