www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Pekná cesta 15
831 05  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
url :

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Viroactiv - HPV test

- Veľkosti balenia

- HPV - časovaná bomba

Virofem
výrobca HPV testov.

domáca stránka výrobcu:
www.virofem.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

HPV časovaná bomba

Firma Virofem vyvinula rôzne metódy za účelom možnej včasnej diagnostiky predstupňov rakoviny spôsobovanej HPV vírom.

Human Papillom Víry je skupina malých DNA vírov s neobvyklým množstvom počtu typov. Nevšímajúc si ich štrukturálnu zhodu, vykazujú jednotlivé typy veľmi značné rozdiely vzhľadom na svoju tkanivovú špecifiku a ich schopnosť premeny.
V súčasnosti je známych okolo 100 typov Human Papillom Vírov. Niektoré z nich v konečnom dôsledku zapríčiňujú nezhubný bujný rast buniek (Low Risk- typy). Avšak iné, takzvané High Risk typy zohrávajú pri vzniku karcinómu cervixu rozhodujúcu úlohu. V protiklade s neinfikovanými ženami podstupujú pacientky s infekciou sliznice cervixu prostredníctvom týchto High Risk typov Human Papillom Vírov až 100 - násobne vyššie riziko ťažkej Dysplazie alebo ochorenia na karcinóm Cervixu.

Rakovina krčku maternice je ešte stále druhým najčastejším rakovinovým ochorením u žien. Len v samotnom Nemecku je ročne diagnostikovaných okolo 6000 nových prípadov na rakovinu krčka. Rakovina krčka maternice je treťou najčastejšou príčinou smrti ,vyvolanou rakovinou,  žien v Nemecku. Z tohto dôvodu nadobúda jednoduchá a spoľahlivá diagnóza HPV indukovanou  zmenou buniek v rámci gynekologickej protirakovinovej prevencie veľký význam.

Vďaka rutinnej prevencii proti rakovine vykonávanej  cytologickým vyšetrením pomocou farbenia Pap-testu poklesla u žien početnosť Cervixu karcinómu. Avšak pomocou Pap-testu nie je možné dokázať jednak samotnú HPV- infekciu,  tak ani rozlíšenie medzi latentnou  a produktívnou, klinicky relevantnou HPV- infekciou.
Virofem vyvinul Viroactiv® -   jednoduchý,  spoľahlivý testovací postup na  diagnostikovanie produktívnych HPV- infekcií histologických a cytologických preparátov.
Virofem má v ponuke HPV potvrdzujúce systémy.

Copyright © 2006 - 2007 TIL - Andrej Madro. All Rights Reserved.