www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2 B
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web:

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

Našimi zákazníkmi sú:

rozdelenie podľa zamerania

Nemocnice

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Vysoké a stredné školy zamerané na prírodné, lekárske a veterinárne vedy

Výskumné ústavy

Ministerstvo vnútra SR

NBS, Priemysel

Úrady verejného zdravotníctva

a mnoho iných

Copyright © 2006 - 2011 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.