www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2 B
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web:

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

Konfokálny systém Nikon C2+

Nikon nová generácia bodovo skenovacieho konfokálneho mikroskopického systému ponúka rýchlejšie skenovanie, výkonnejšie nové rysy a neobyčajne  rozšírené vlastnosti spektrálneho zobrazenia.

Systém je založený na dobrej povesti neuveriteľnej stability spojenej so skvelou technológiou optiky, C2+  so svojimi hlavnými funkciami a s početným analytickým vybavením je jeden perfektný prostriedok pre nový druh mikroskopie alebo minimálne nový doplnok pre Nikon zobrazovací systém Nový zobrazovací systém je plne riadený pomocou softvéru NIS-Elements, tento systém zahŕňa štvorkanálové zobrazenie v konfokálnej fluorescencie, ktorý neobyčajne rozšíril spektrálne kapacity s možnosťou snímania a nezmiešania údajov získaných rozlíšením jednotlivých kanálov naprieč celým spektrom vlnových dĺžok detektora.

Hlavné črty systému

• Neskutočná kvalita obrazu, flexibilita, a modularita
• Optimalizovaná skenovacia presnosť a rýchlosť.
• Rýchlosť zobrazenia až do 100 obr./ sek.
• 4- kanálová konfokálna fluorescencia
• Skutočné kvantitatívne  One Shot kvantitatívne 32 kanálové spektrálne
  zobrazenie s presnosťou a citlivosťou.
• 2.5nm, 5nm, alebo 10nm spektrálne rozlíšenie
• Lineárne spektrálne nezmiešanie 3 kanálových alebo 4 kanálových obrázkov
  zp štandardného fluorescenčného detektora

Copyright © 2006 - 2011 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.